Samenvatting ALV 28 juni

Datum geplaatst: 29 jun. 2024

Het bestuur van DFC heette de aanwezigen leden welkom op de ALV, en begon de vergadering met het herdenken van de leden die ons ontvallen zijn, Hans vd Berg en Cor Rutte.

Voorzitter Ad Heijsman nam daarna de gelegenheid om te beginnen met de mededelingen :

Het 1e elftal is afgelopen seizoen , mede door de versterkte regeling, gedegradeerd naar de 4e klasse. Tevens heeft het bestuur het 3e elftal noodgedwongen moeten terugtrekken. Goed nieuws vanuit de trainers staf, Danny Slegers en zijn staf blijven ook aankomend seizoen aan. Het bestuur gunt Danny Slegers recht op revanche na afgelopen seizoen.

Martin Attasio is dit jaar 60 jaar lid, het bestuur zal Martin binnenkort opzoeken opzoeken om dit op gepaste manier te vieren.

Op 28 juni bedroeg was het ledental van DFC 450., waarvan 343 spelende leden, 7 tafeltennis leden, en 100 rustende leden. Tevens zijn er 120 donateurs. Eveline wordt bedankt voor haar inzet mbt leden administratie.

De leden stemmen in met een contributie verhoging van 5% in het nieuwe seizoen, en 5% het seizoen daarop.

De voorzitter vraagt de leden voor toestemming om te onderzoeken of een fusie aangaan tot de mogelijkheden behoort. Een tweetal clubs hebben DFC benaderd voor gesprekken. Ad Heijsman benadrukt dat fusie NIET noodzakelijk is voor DFC, maar dat het een gemiste kans zal zijn deze gesprekken niet te voeren. Het is tevens een wens van de gemeente, wat mogelijkheden zal scheppen. Bij een eventuele fusie zal een verhuizing van het complex bovenaan de agenda staan. De leden geven het bestuur toestemming voor gesprekken, maar de wens van de leden ( gezien de geringe opkomst op de ALV ) zal zijn hier na de zomer een aparte vergadering voor te regelen, zodat meer leden hierover kunnen mee praten, Het bestuur geeft gehoor aan deze vraag.

Er zijn afgelopen seizoen meer vrijwilligers actief geworden , ook op bestuurs gebied. Het bestuur is hier heel blij mee, maar wijst tevens op de tekorten achter de bar en kantine !!!

Commissie en bestuur :

Afgelopen seizoen zijn de verschillende commissies verstevigd of vernieuwd. De TC is voldoende bezet, de evenementen commissie is weer zeer actief geweest, het paaskamp was weer top, de kantine commissie heeft in de personen van Lia en Jolanda een nieuwe bezetting en zullen als duo deelnemen in het bestuur , het 7x7 was een terugkerend feest , de website en social media is zeer actief, maar professionele hulp hierin is zeker gewenst.Voor de jeugd zijn enkele moeders opgestaan voor evenementen en deze commissie is zeker een aanwinst voor de club. In korte tijd zijn er al veel zaken georganiseerd, oa koningsdag spelen, avond4dagse, EK kijken. 

Aan de muur bij het plein zijn de gedragsregels bij DFC duidelijk zichtbaar , dit is een vereiste van de gemeente. Tevens is er een vetrouwenspersoon bij DFC en gaat het jeugdbestuur zorg dragen voor VOG verklaringen voor een ieder die zich met de jeugd bezig houdt.

Het nieuwe jeugdbestuur zal bestaan uit Lucas, Bram en Arno.

Het hoofdbestuur zal bijna ongewijzigd blijven, Ad blijft voorzitter, Arvind vice-voorzitter, Henny secretaris, Mario zal als penningsmeester worden vervangen, Lucas voor de jeugd, Jolanda/Lia kantine zaken en Ton als notulist. Per heden van Mehmed Safranti mee lopen in het bestuur, met als uitgangspunt om Ad na het aankomende seizoen te vanvangen als voorzitter.

De aankomende 5 jaar is de nieuwe hoofdsponsor GCF Roosendaal

Alle beschikbare ruimte voor reclameborden is uitverkocht een top prestatie !! tevens zal de boarding rond het hoofdveld worden vervangen door nieuwe boarding, beschikbaar gesteld door vv Wieldrecht. 

Jeugdbestuur

De jeugd is groeiende bij de jongere jeugd, het verloop bij de oudere jeugd baart de club zorgen en hier zal een onderzoek naar komen. De structuur is verbeterd dit seizoen. Alle teams hebben deelgenomen aan toernooien aan eind van het seizoen. 12 jeugd trainers zullen een cursus gaan volgen van de KNVB, Voor de trainers zijn er nieuwe richtlijnen op gezet, De samenwerking met FC Dordrecht BVO is opnieuw opgezet. Wel zijn er zorgen om het aantal mensen die een wedstrijd willen leiden als scheidsrechter.

De onderhouds en schoonmaakploeg zal aankomende seizoen een vaste bezetting hebben. In de zomer zal de buitenkant van het clubgebouw ( olv Ivo ) worden geschilderd. Verf is gratis beschikbaar gesteld door Luijten. Na aankomend seizoen zal het hoofdveld worden vervangen door een hybride veld.De aanvraag voor subsidie voor zonnepanelen is gedaan.

De voorzitter sluit de vergaring en dankt iedereen voor hun inzet op welk gebied dan ook.